ZEITOUNTSINER | Arevn Yelav, Zeitountsiner

zeitountsiner

ZEITOUNTSINER
(Arevn Yelav, Zeitountsiner)

Arevn yelav, zeitountsiner,
Teh, tsi hedznenk timenk jarach,
Inchou, inchou kloukh dzrenk
Prnavorin mer veez barzadz.

Zeitountsi enk, mer spopank
Eh baderazm yev arshavank,
kntag, varot, sour, hratsan,
Khaghalik en mer haveedian.

Kani tmrink, pav eh yeghpark,
Shrchenk achern ach ou ahiag,
Shad esdroogner yeghan azad,
Miyain menk enk hlou hbadag.

Ampoghch hink tar keri enk menk,
Menk mer shghtaik badrasder enk,
Inchou aijum menk chsdibenk,
Mez keroghin grelou zain.

Aryundzarav zeitountsiner,
Zenker oonink, timenk harach,
Herik minch aijum kloukh dzrav,
Prnavorin keri ullank.

Zeitountsi enk menk kachazounk,
Prnavoren vrej arnenk,
Mer mayrerou sourp gati degh
Gatil-gatil aryun kamenk...

Getseh' Zeitoun, abri' Zeitoun,
Togh chdesneh esdergoutioun,
Kani ouni mez bes vortik,
Getseh' Zeitoun, abri' Zeitoun.

Lyrics: H. Zakerian

Զէյթունցիներ
(Արեւն ելաւ,Զէյթունցիներ)

Արեւն ելաւ,Զէյթունցիներ,
Դեհ, ձի հեծնենք առնենք զէնքեր,
Ինչու՛, ինչու՛ գլուխ ծռենք
Բռնաւորին մեր վիզ պարզած։

Զէյթունցի ենք, մեր սփոփանք
Է պատերազմ եւ արշաւանք,
Գնդակ, վառօդ, սուր, հրացան,
Խաղալիքն են մեր յաւիտեան։

Քանի թմրինք, բաւ է եղբա՛րք,
Շրջենք աչերս աջ ու ահեակ,
Շատ ստրուկներ եղան ազատ
Միայն մենք ենք հլու հպատակ։

Ամբողջ հինգ դար գերի ենք մենք,
Մենք մեր շղթայք պատրաստեր ենք,
Ինչու՞ այժմ մենք չստիպենք,
Մեր գերողին կրելու զայն։

Արիւնծարաւ Զէյթունցիներ,
Զէնքեր ունինք դիմենք յառաջ
Հերիք մինչ այժմ գլուխ ծռած,
Բռնաւորին գերի ըլլանք։

Զէյթունցի ենք մենք քաջազունք,
Բռնաւորէն վրէժ առնենք,
Մեր մայրերու սուրբ կաթի տեղ,
Կաթիլ կաթիլ արիւն քամենք…

Կեցցէ՛ Զէյթուն, ապրի՛ Զէյթուն,
Թող չտեսնէ ստրկութիւն,
Քանի ունի ձեզ պէս որդիք,
Կեցցէ՛ Զէյթուն, ապրի՛ Զէյթուն։