GILIGIA | Yerpvor Patsvin Trner Louso

giligia

GILIGIA
(Yerpvor Patsvin Trner Louso)

Yerpvor patsvin trner louso
Yev mer yergren pakh da tsmer,
Chknagh yergirn mer Armenyo
Yerp paileh yur kaghtsrig orer,
Yerpvor dzeedzern eer pouyn tarna,
Yerpvor dzarern haknin derev'
Tsangam desnel zim Giligia,
Ashkhar' vor ints yedour arev.

Desi tashderen Souryo,
Liyarn Lipanan yev yur mairer,
Desi zergirn Idalyo,
Venedig yev yur gondolner,
Gughzi nman chik mer Gibrya,
Yev voch meg vayrn eh artarev
Keghetsig kan zim Giligia,
Ashkharh' vor ints yedour arev.

Hasag muh ga mer genats mech,
Oor amenain eeghts g'avardi,
Hasag muh oor hokin ee dench'
Hishadagats yur garodi.
Horjam knarn eem tsrdana,
Sirouyn dalov verchin parev
Yertam nenchel him Giligia,
Ashkhar' vor ints yedour arev.

Lyrics: Nahabed Rousinian

Կիլիկիա
(Երբոր բացուին դռներն յուսոյ)

Երբոր բացուին դռներն յուսոյ
եւ մեր երկրէն փախ տայ ձմեռ
Չքնաղ երկիրն մեր Արմենիոյ
երբ փայլի իւր քաղցրիկ օրեր
Երբոր ծիծառն իւր բոյն դառնայ
երբոր ծառերն հագնին տերեւ՝
ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա
Աշխարհ՝ որ ինձ ետուր արեւ

Տեսի դաշտերն Սուրիոյ
Լեառն Լիբանան եւ իւր մայրեր
տեսի զերկիրն Իտալիոյ
Վենետիկ եւ իւր կոնտոլներ
կղզի նման չիք մեր Կիպրեայ
եւ ոչ մէկ վայր է արդարեւ
գեղեցիկ քան զիմ Կիլիկիա
Աշխարհ՝ որ ինձ ետուր արեւ

Հասակ մը կայ մեր կենաց մէջ
ուր ամենայն իղձ կ’աւարտի
Հասակ մը ուր հոգին ի տենչ՝
յիշատակաց իւր կարօտի
Յորժամ քնարն իմ ցրտանայ
սիրոյն տալով վերջին բարեւ՝
երթամ ննջել յիմ Կիլիկիա
Աշխարհ՝ որ ինձ ետուր արեւ