GIGON | Zoukhd Yez Oonem

geego

GIGON
(Zoukhd Yez Oonem)

Zoukhd yez oonem, dzakhou gou dam,
Kani vor dan' bid' dzakhem,
Zeem Gigoyin tyufeng m'arnem,
Danem krem Fedayi.

Yerek amis mnats' ella
Tamam ksanmeg dari,
Inch eh bagas zim Gigoyin,
Vor chen krer Fedayi.

Yelir, lao, zenket vertsour,
Toghounk mer tashdn, ashkhadank,
Odaren mez fayeda chga,
Yelir, ska' ko tyufeng.

Akh Der Asdvadz hokis charadz,
Yes eem Gigon desneyi
Tevin tyufeng, toshin feesheng-
Akh, ayin oruh merneyi.

Կիկոն
(Ջուխտ եզ ունեմ)

Ջուխտ եզ ունեմ, կու տամ ծախու,
Քանի որ տան՝ պիտ ծախեմ,
Զիմ Կիկոյին թիւֆէնկ մ՚առնեմ,
Տանեմ գրեմ ֆեդայի։

Երեք ամիս մնաց՝ ըլլայ
Թամամ քսան մէկ տարու,
Ի՞նչն է պակաս զիմ Կիկոյին,
Որ չեն գրեր ֆեդայի։

Ելի՛ր, լաօ, զէնքդ վերցուր.
Թողունք մեր շահն, աշխատանք,
Օտարէն մեզ ֆայտայ չկայ,
Ելի՛ր, սազէ՛ քո թիւֆէնկ։

Ո՛վ Տէր Աստուած, հոգիս չառած,
Ես զիմ Կիկոն տեսնէի
Թեւին թիւֆէնկ, դոշին ֆիշէնկ,
Ա՜խ, այն օրը մեռնէի։