GAROD | Trcheyi Mdkov Doon

armenian-mothers-childrens-elders-site

GAROD
(Trcheyi Mdkov Doon)

Trcheyi mdkov doon,
Oor eem mayrn eh artoon,
Desneyi ain aroun,
Garodov yes anhoun,
Vor ammen mee karoun,
Chrerov vararoon,
Gargachoom er sareroum.

Tekveyi aghpyurin,
Garodadz bagh choorin,
Lineyi hanteroom,
Mer ganach markeroum,
Oor dzaghgoonkn en pooroum,
Oor manoug oreroom,
Hovn er mishd ints hampooroum.

Hayrenik eem srdoom,
Teh chngnem yes mardoom,
Akh, eem mair tangakin,
Doun guh kam yes grgin,
Guh spopem ko hokin
Hampuyrov srdakin,
Guh seghmem kez eem grdzkin.

Lyrics: K. Sarian

Մարտիկի Երգը
(Թռչեի մտքով տուն)

Թռչեի մտքով տուն,
Ուր իմ մայրն է արթուն,
Տեսնեի այն առուն,
Կարոտով ես անհուն,
Որ ամեն մի գարուն
Ջրերով վարարուն
Կարկաչում էր սարերում:

Թեքվեի աղբյուրին,
Կարոտած պաղ ջրին,
Լինեի հանդերում,
Մեր կանաչ մարգերում,
Ուր ծաղկունքն են բուրում,
Ուր մանուկ որերում
Հովն էր ինձ միշտ համբուրում:

Հայրենիքն իմ սրտում`
Թե չընկնեմ ես մարտում,
Ա՜խ, իմ մայր թանկագին,
Տուն կգամ ես կրկին,
Կսփոփեմ քո հոգին
Համբույրով սրտագին,
Կսեղմեմ քեզ իմ կրծքին: