PAPKEN SUNIYI HISHADAGIN | Bank Ottoman

papken_siuni

PAPKEN SUNIYI HISHADAGIN
(Bank Ottoman)

Bank Ottoman kravadz eh
Tashnagtzagan gomeeden,
Nra mechuh letzootzadz eh
Bayteech, khordageech roompov.

Amen hay kach usbasoom er
Ayn seerelee robeyeen,
Teh yerp beedee nedvee roompuh
Vor khordagvee tshnameen.

Aha eengav badoohanen,
Meegloreeg ghoombara,
Hon sarsetzav Sultan Hamid
Yev eer vad Eezet pashan.

Yerp ays looruh Hamid lsetz
Kovuh ganchetz Nazumuh,
Kna usav, hantardetzoor,
Ayt khrovyal hayeruh.

Bank Ottoman zedeghvadz eh
Papken Suni hargeen dag;
Hon zohvetzav papken Suni
Tashnagtzagan veh hsgan.

Sora anoonuh sarsetzootz
Harur hazar musilman,
Sotza Sultan Hamid gochvadz
Ankoot azkeen khaleefan.

Բաբգէն Սիւնիի Երգը
(Պանք Օթոման)

Պանք Օթոման գրաւած է
Դաշնակցական կոմիտէն,
Նրա մէջը լեցուցած է
Պայթիչ,խորտակիչ ռումբով։

Ամէն հայ քաջ սպասում էր
Այն սիրելի րոպէին,
Թէ ե՞՚րբ պիտի նետուի ռումբը
Որ խորտակուի թշնամին։

Ահա ինկաւ պատուհանէն,
Մի կլորիկ ղումպարա,
Հոն սարսեցաւ Սուլթան Համիտ
Եւ իր վատ Իզզէթ փաշան։

Երբ այս լուրը Համիտ լսեց
Քովը կանչեց Նազըմը,
Գնա՛ ըսաւ,հանդարտեցո՛ւր,
Այդ խռովեալ հայերը։

Պանք Օթօման զետեղուած է
Բաբգէն Սիւնի հարկին տակ.
Հոն զոհուեցաւ Բաբգէն Սիւնի
Դաշնակցական վեհ հսկան։

Սորա անունը սարսեցուց
Հարիւր հազար միւսլիման,
Սոցա Սուլթան Համիտ կոչուած
Անգութ ազգին խալիֆան։