PAPKEN SUNIYI HISHADAGIN | Bank Ottoman

PAPKEN SUNIYI HISHADAGIN
(Bank Ottoman)

Bank Ottoman kravadz eh
Tashnagtzagan gomeeden,
Nra mechuh letzootzadz eh
Bayteech, khordageech roompov.

Amen hay kach usbasoom er
Ayn seerelee robeyeen,
Teh yerp beedee nedvee roompuh
Vor khordagvee tshnameen.

Aha eengav badoohanen,
Meegloreeg ghoombara,
Hon sarsetzav Sultan Hamid
Yev eer vad Eezet pashan.

Yerp ays looruh Hamid lsetz
Kovuh ganchetz Nazumuh,
Kna usav, hantardetzoor,
Ayt khrovyal hayeruh.

Bank Ottoman zedeghvadz eh
Papken Suni hargeen dag;
Hon zohvetzav papken Suni
Tashnagtzagan veh hsgan.

Sora anoonuh sarsetzootz
Harur hazar musilman,
Sotza Sultan Hamid gochvadz
Ankoot azkeen khaleefan.