SEROPIN YEV SOSEYIN YERKUH | Kntag Vorodats

serop-sose

SEROPIN YEV SOSEYIN YERKUH
(Kntag Vorodats)

Kntag vorodats Noyemper amsoun,
Basharvadz enk menk seeroun eem Sose,
Zenker ver arnenk, kachoutioun hos eh,
Ko siradz Seropin orhnyal orn ays eh.

Tsain dvav Sose-n "Serop Djan hos em,
Zinvadz badrasdvadz tsaynit gsbasem."
Kezi hed grvelou, kou gokhkin mernelou,
Ammen or, ammen jam badrasd eh Sose-n

Isg kou Seropuh, gyankid hadoruh,
Aryunov nergets Dalvorig tsoruh,
Aryudzi nayvatskov nayoum er poloruh,
Haghtagan grvi er ampoghch oruh.

Tsaindour Antranig, gensadou unger,
Arteok ays bahous Vor lern es barger,
Vosgetel mazerov yeresd es dzadzger,
Haghtagan pazougovt mosint es krger.

Hasir Antranig, hasir oknoutian,
Serop guh zohvi ee ser azkoutian.
Teh, hasir shoud hasir gdridj khoumperov,
Serop guh zohvi eer zavagnerov

Artsagenk hratsan herouyen moden
Togh sarsri soultan ylduz baladen
Barzenk troshag veh Tashnagtsootian
Getseh Kristapor, Rosdom, Zavarian

Սերոբին եւ Սօսէին Երգը
(Գնդակ որոտաց Նոյեմբեր ամսուն)

Գնդակ որոտաց Նոյեմբեր ամսուն,
Պաշարուած ենք մենք սիրուն իմ Սօսէ,
Վեր առ մոսինը,քաջութիւն հոս է,
Քո սիրած Սերոբին օրհնեալ օրն այս է։

Ձայն տուաւ Սօսէն,Սերո՛բ ջան հոս եմ,
Զինուած պատրաստուած ձայնիդ կը սպասեմ։
Քեզի հետ կռուելու,քո կողքին մեռնելու,
Ամէն օր, ամէն ժամ պատրաստ է Սօսէն։

Իսկ քո Սերոբը,կեանքիդ հատորը,
Արիւնով ներկեց Տալւորիկ ձորը,
Առիւծի նայուածքով նայում էր բոլորը,
քաջաբար կռուելով այդ ամբողջ օրը։

Ձայն տուր Անդրանիկ,կենսատու ընկեր,
Արդեօք այս պահուս որ լեռն ես պառկեր,
Ոսկեթել մազերդ երեսդ ես ծածկեր,
Յաղթական բազուկովդ մոսինդ ես գրկեր։

Հասիր Անդրանիկ,հասիր օգնութեան,
Սերոբ կը զոհուի ի սէր ազգութեան.
Դէ՛հ,հասիր շուտ հասիր կտրիճ խումբերով,
Սերոբ կը զոհուի իր զաւակներով։