KINILITS | Ashkharh Sarsap Hayi Ah-uh

soghomon-tehlirian

KINILITS
(Ashkharh Sarsap Hayi Ah-uh)

Ashkharh sarsap Hayi ah-uh,
Kedin ungav toorkin kah-uh,
Badmem tsez talyati mah-uh.

Kini lits, unger chan, kini lits,
khmoghats anoush, anoush, khmoghats anoush.

Tashnagtsootioun joghov arets,
Shoun talyatin mah voroshets,
Tehlirianin pakhd-uh patsvets.

Kini lits, unger chan, kini lits,
khmoghats anoush, anoush, khmoghats anoush.

talyat pashan pakhav Berlin,
Tehlirian-uh hasav yedin,
Zargav djagden, prets kedin.

Kini lits, unger chan, kini lits,
khmoghats anoush, anoush, khmoghats anoush.

talyat pashan trin hogh-uh,
Lour-uh darin eer medz mor-uh,
GETSEH Tashnag gamavor-uh.

Kini lits, unger chan, kini lits,
khmoghats anoush, anoush, khmoghats anoush.

Hishadag-ud mishd paravor,
Shirimid louys Kristapor,
Mayis Kssan-oot-uh shnorhavor.

Kini lits, unger chan, kini lits,
khmoghats anoush, anoush, khmoghats anoush.

Yes guh khmem ko genats-uh,
Toon guh khmes eem genats-uh,
Polors al guh khmenk Tashnagtsootian genats-uh.

Kini lits, unger chan, kini lits,
khmoghats anoush, anoush, khmoghats anoush.

Գինի լից
(Աշխարհ սարսեց հայի ահը)

Աշխարհ սարսեց հայի ահը,
Գետին ընկաւ թուրքի գահը,
Պատմեմ քեզ Թալիաթին մահը,

Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ անուշ, խմողաց անուշ:

Դաշնակցութիւն ժողով արեց,
Շուն Թալիաթին մահ որոշեց,
Թեհլիրեանի բախտը բացուեց,

Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ անուշ, խմողաց անուշ:

Թալիաթ փաշան փախաւ Բերլին,
Թեհլիրեանը հասաւ հետին
Զարկեց ճակտին, փռեց գետին,

Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ անուշ, խմողաց անուշ։

Շուն Թալիաթին գցին հորը,
Լուրը տարան պոռնիկ մորը,
Կեցցէ Դաշնակ կամաւորը,

Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ անուշ, խմողաց անուշ:

Յիշատակդ միշտ փառաւոր
Շիրմիդ լոյսՔրիստափոր
Մայիս 28 շնորհաւոր

Գինի լից, ընկեր ջան, գինի լից,
Խմողաց անուշ անուշ, խմողաց անուշ: