KAREKIN NJTEHI HISHADAGIN | Kisher Oo Tsereg

garegin-njdeh

KAREKIN NJTEHI HISHADAGIN
(Kisher Oo Tsereg)

Kisher oo tsereg too el koon choonis,
Koo yerki mech-uhgreevner g'enis,
Vayreni kurder potsov varvetsin,
Koo ahov toorkeroon ertig pagetsir

Yelir, too mer kach Njteh, Njteh putsazoon,
Yelir, ko gamkov-ud veh oknir Hayeroon,
Sasoun garodel eh tsioot vodneroon,
Msho tashderoon peres var karoon.

Kavar chmnats too charshavetsir,
Antiv - anhamar toork godoretsir,
Mardon oo Vartan Khnous toghetsir,
Meg el kacherin too ko hed vertsrir.

Yelir, too mer kach Njteh, Njteh putsazoon,
Yelir, ko gamkov-ud veh oknir Hayeroon,
Sasoun garodel eh tsioot vodneroon,
Msho tashderoon peres var karoon.

Heros dznvetsir, anvakh grvetsir,
Anhaght mnatsir, heros zohvetsir,
Asdvadz guh ganchim, Njteh, Njteh Karekin,
Arnis harootioun, oknis hayeroon.

Yelir, too mer kach Njteh, Njteh putsazoon,
Yelir, ko gamkov-ud veh oknir Hayeroon,
Sasoun garodel eh tsioot vodneroon,
Msho tashderoon peres var karoon.

Գարեգին Նժդեհի Յիշատակին
(Գիշեր ու ցերեկ էլ տուն քուն չունեմ)

Գիշեր ու ցերեկ էլ տուն քուն չունեմ,
Քու էրծի մէջ մենք կռիւներ կ՚ընենք,
Վայրենի քիւրդերուն բոցով վառեցիր,
Քու ահով թուրքերուն էրդիկ թափեցիր։

Ելի՛ր, դու մեր քաջ Նժդեհ, Նժդեհ դիւցազուն,
Ելի՛ր, քո կամքովդ վեհ օգնիր հայերուն,
Սասուն կարօտել է ձիուդ ոտներուն,
Մշոյ դաշտերուն բերես վառ գարուն։

Գաւառ չմնաց դու չարշաւեցիր,
Անթիւ անհամար թուրք կոտորեցիր,
Մարտոն ու Վարդան Խնուս թողեցիր,
Մէկ էլ քաջերին դու քո հետ վերցրիր։

Ելի՛ր, դու մեր քաջ Նժդեհ, Նժդեհ դիւցազուն,
Ելի՛ր, քո կամքովդ վեհ օգնիր հայերուն,
Սասուն կարօտել է ձիուդ ոտներուն,
Մշոյ դաշտերուն բերես վառ գարուն։

Հերոս ծնուեցիր, անվախ կռուեցիր,
Անյաղթ մնացիր, հերոս զոհուեցիր,
Աստուած կը կանչիմ, Նժդեհ, Նժդեհ Գարեգին,
Առնիս յարութիւն օգնիս հայերին։

Ելի՛ր, դու մեր քաջ Նժդեհ, Նժդեհ դիւցազուն,
Ելի՛ր, քո կամքովդ վեհ օգնիր հայերուն,
Սասուն կարօտել է ձիուդ ոտներուն,
Մշոյ դաշտերուն բերես վառ գարուն։