MENK ANGEGHDZ ZINVOR ENK | Menk Angeghdz Zinvor Enk

zinvorner

MENK ANGEGHDZ ZINVOR ENK

Menk angeghdz zinvor enk, arants ee vidjag.
Oukhdel enk dzarayel yergar jamanag,
Barsgasdani khorkits yegel eh namag,
Knoum enk parov, goushanank darov,
Aryun sour ou hour, baderazmi tashd
Gusbasen mezi.

Toushmanuh mez dvets chan Feday anoun,
Ayt anvan hamatsayn desank zoroutioun,
Menk chenk ouzoum azad gamki prgoutioun,
Oukhdel enk grvel, ayt sirov mernel,
Hamozvadz enk, vor myiain zenkov gah
Hayots prgoutioun.

Sdampouluh bidi lini aryan dzov,
Amen goghmits griv gusgusi shoudov,
Gotourits Pashgala antsnenk heshd gerbov,
Achits Vartanuh, tsakhits Ishkhanuh,
Kravenk Aghpag, daradzenk sarsap,
Park Tashnagtsoutian.

Pashgala kavaroum, ayn baderazmin,
Aveli medz sarsap direts soultanin,
Kach Zeitounuh haghtets vad char kazanuh,
Getseh Zeitounuh, khrokhd Sassounuh,
Tashnagtsoutiounuh Pakhdavor orer
Barkevets Hayoun

Մենք Անկեղծ Զինուոր Ենք

Մենք անկեղծ զինուոր ենք,առանց ի վիճակ,
Ուխտել ենք ծառայել երկար ժամանակ.
Պարսկաստանի խորքից եկել է նամակ,
Գնում ենք բարով,կ՝ուշանանք տարով,
Արիւն,սուր ու հուր,պատերազմի դաշտ կը սպասեն մեզի։

Դուշմանը մեզ տուեց ջան ֆետա անուն,
Այդ անուան համաձայն տեսաւ զօրութիւն,
Մենք չենք ուզեր ազատ կամքի բռնութուն,
Ուխտել ենք կռուիլ, այդ սիրով մեռնիլ,
Համոզուած ենք,որ միայն զէնքով կայ հայոց փրկութիւն։

Ստամբոլը պիտի լինի արեան ծով,
Ամէն կողմից կռիւ կը սկսի շուտով.
Կոտորենք Բաշկալա անցնենք հեշտ կերպով,
Աջից Վարդանը,ձախից Իշխանը,
Գրաւենք Աղբակ,տարածենք սարսափ,փա՜ռք Դաշնակցութեան։

Բաշկալա գաւառում,այն պատերազմին,
Աւելի մեծ սարսափ տիրեց Սուլթանին,
Քաջ Զէյթունը յաղթեց վատ չար գազանին,
Կեցցէ՛ Զէյթունը,խրոխտ Սասունը,Դաշնակցութիւնը
Բախտաւոր օրեր,պարծանք հայ ազգին։