KHANI YERKUH | Akoulistsi Kach Badani

akoulistsi

KHANI YERKUH
(Akoulistsi Kach Badani)

Akoulistsi kach badani
Mahvant looruh ov togh dani,
Kezbesneroon mishd yerani,
Took ek houyseh Hayasdani

Khoongov momov kam Khanasor
Artsoonk tapem yes ammen or,
Kez hartsnelov mnatsi molor
Nsdadz goolam yes ammen or.

Houlis amsoun kssanhinkin,
Mosin hratsan badrasd tserin,
Toorkin vokhuh bahadz srdin,
Teb' Khanasor timets oujkin.

Ardasoukus heghegh tartsav,
Baydzar orus khavaretsav,
Lerner, tsorer aryun latsav,
Khani bes kachuh zohvetsav.

Soorus arnem, yellem harach,
Toorker chartem yes tsakh oo ach,
Yes al Hye am bardadjanach,
Azkis hamar mernem yes kach.

Խանի Երգը
(Ագուլիսցի քաջ պատանի)

Ագուլիսցի քաջ պատանի,
Մահուանդ լուրը ո՞վ թող տանի,
Քեզպէսներուն միշտ երանի,
Դուք էք յոյսը Հայաստանի:

Խունկով մոմով գամ Խանասոր,
Արցունք թափեմ ես ամէն օր,
Քեզ հարցնելով մնացի մոլոր,
Նստած կու լամ ես ամէն օր:

Յուլիս ամսուն քսանհինգին,
Մոսին հրացան պատրաստ ձեռին,
Թուրքին ոխը պահած սրտին,
Դէպ' Խանասոր դիմեց ուժգին:

Արտասուքըս հեղեղ դարձաւ,
Պայծառ օրս խաւարեցաւ,
Լեռներ, ձորեր արիւն լացաւ,
Խանի պէս քաջը զոհուեցաւ:

Սուրս առնեմ, ելլեմ յառաջ,
Թուրքեր ջարդեմ ես ձախ ու աջ,
Ես ալ հայ եմ պարտաճանաչ,
Ազգիս համար մեռնիմ ես քաջ: