KAYLERK HAY HEGHAPOKHAGAN TASHNAGTSOOTIAN | Mshag, Panvor

arf-flag-750×430

KAYLERK HAY HEGHAPOKHAGAN TASHNAGTSOOTIAN
(Mshag, Panvor)

Mshag, panvor, renchber aghper,
Arik, miyanank, harach knank,
Ashkhadanki, tadi bashdban
Tashnagtsoutian tev tigounk dank.

Pav eh danchvenk, krdink tapenk,
Aryun vasdag tadenk, tizenk,
Shahakordzogh tsetser vadnen,
Isg mez chor hats pajin hanen.

Teh, sev orer, poghok tartsek,
Aryun krdink yergounk mdek,
Danchank, zrgank, lezou arek,
Tashnagtsoutian djampa patsek.

Մշակ Բանուոր

Մշակ,բանուոր, ռենչպէր աղբէր,
Արի՛ք,միանանք,յառաջ գնանք,
Աշխատանքի,դատի պաշտպան
Դաշնակցութեան թեւ թիկունք տանք։

Բա՛ւ է տանջուենք, քրտինք թափենք
Արիւն վաստակ դատենք,դիզենք,
Շահագործող ցեցեր վատնեն,
Իսկ մեզ չոր հաց բաժին հանեն։

Դէ՛հ, սեւ օրեր,բողոք դարձէք,
Արիւն քրտինք երկունք մտէ՛ք,
Տանջանք,զրկանք,լեզու առէք,
Դաշնակցութեան ճամբայ բացէք։