KAREKINUH | Hayasdani Parkn Oo Bardzank

ararat-soil

KAREKINUH
(Hayasdani Parkn Oo Bardzank)

Hayasdani parkn oo bardzank
Karekinn er - Garnetsin,
Teveruh' hasd, tigounkuh' layn,
Inkuh' goryun aruydzi.

Khoumpov yelav Kara-Poghaz
Tshnamou tem grvelou'
Mee kach heros viravorvadz'
Karekinuh - Garnetsin.

Goordzken chors kntag sdatsav,
Verk ounetsav ahakin.
Grgin hratsan er barboum
Ain kachn - heros Karekin.

Bardavor enk, bedk eh hishenk
Tsez nman veh kacherin,
Vor tapetsik tser aryunuh
Hayasdani sourp hoghin.

Գարեգինը
(Հայաստանի փառքն ու պարծանք)

Հայաստանի փառքն ու պարծանք
Գարեգինն էր՝ Կարնեցին.
Թեւերը՝ հաստ, թիկունքը՝ լայն,
Ինքը՝ կորիւն առիւծի։

Խումբով ելաւ Գարա Բողազ
Թշնամու դէմ կռուելու՝
Մի քաջ հերոս վիրաւորուած
Գարեգինը՝ Կարնեցին։

Կուրծքէն չորս գնդակ ստացաւ,
Վէրք ունեցաւ ահագին.
Կրկին հրացան էր պարպում
Այն քաջ՝ հերոս Գարեգին։

Պարտաւոր ենք պէտք է յիշենք
Ձեզ նման վեհ քաջերին,
Որ թափեցիք ձեր արիւնը
Հայաստանի սուրբ հողին։