ARYUNOD TROSH | Aryunod Trosh

The Armenian flag

ARYUNOD TROSH
(Aryunod Trosh)

Aryunod trosh veh Tashnagtsoutian
Dzadzani untem prnagaloutian,
Houysov letsvetsav sirduh hayoutian,
Yergyughuh badets gayser Osmanian.

Medz martasbanuh sasdig zayratsav,
Hayer chunchelou hraman dvav,
Kantel Hayasdan, chunchel Hye anoun,
Vor chkhankarvi eer azadoutioun.

Payts zenkuh tserin vodki ganknetsan
Chan Fedayiner aryudzi nman,
Griv guh mgher heros Antranig,
Sarsapuh direts Osmanian zorkin.

Arik, haygazounk, kochenk miyatsan,
Srdakin gochetnk - Getseh Hayasdan,
Getseh Hayasdan yev azadoutioun,
Hayrenyats bashdban veh Tashnagtsoutioun.
Tashnagtsoutiounuh haghtes soultanin,
Nor arev, nor gyank barkevets hayoun.

Chumunank hayer, odar loudzi dag,
Herik eh hayoun ayskan hamperenk,
Togh chdzaghreh mez ankout tshnamin,
Minchev vor hasnink mer nbadagin,
Sirenk miyoutioun, chanenk vadoutioun,
Mishd partsr bahenk "HO. HEE. TA." Anoun.

Արիւնոտ Դրօշ
(Արիւնոտ դրօշ վեհ Դաշնակցութեան)

Արիւնոտ դրօշ վեհ Դաշնակցութեան,
Ծածանեց ընդդէմ բռնակալութեան,
Յոյսով լեցուեցաւ սիրտը հայութեան,
Երկիւղը պատեց Կայսեր Օսմանեան։

Մեծ մարդասպանը սաստիկ զայրացաւ,
Հայեր ջնջելու հրաման տուաւ,
Քանդել Հայաստան,ջնջել հայ անուն,
Որ չխանգարուի իր ազատութիւն։

Բայց զէնքը ձեռին՝ ոտքի կանգնեցան
Ջան ֆետայիներ,առիւծի նման,
Կռիւ կը մղէր հերոս Անդրանիկ,
Սարսափը տիրեց Օսմանեան զօրքին։

Արի՛ք Հայկազունք,գոչենք միաձայն,
Սրտագին գոչենք — կեցցէ՛ Հայաստան,
Կեցցէ՜ Հայաստան եւ ազատութիւն,
Հայրենեաց պաշտպան վեհ Դաշնակցութիւն։
Դաշնակցութիւնը յաղթեց Սուլթանին
Նո՛ր արեւ,նո՛ր կեանք պարգեւեց հայուն։

Չմնանք հայե՛ր,օտար լուծին տակ,
Հերիք է հայուն այսքան համբերել,
Թո՛ղ չծաղրէ մեզ անգութ թշնամին,
Մինչեւ որ հասնինք մեր նպատակին։
Սիրենք միութիւն,չանենք վատութիւն,
Մի՛շտ բարձր պահենք Հ.Յ.Դ անուն։