AKSORI YERKUH | Haladzvadz Enk Hayasdani Lerneren

armenian-genocide-deportationsf

AKSORI YERKUH
(Haladzvadz Enk Hayasdani Lerneren)

Haladzvadzenk Hayasdani lerneren,
Ov chi vakhnar hourov sourov mernelen.
Tar ou sarer antsank, tatar chounetsank
Tiyagneren antsank, artsounk chounetsank.

Arevin dag merneeln, Asdouvadz eem, vad eh,
Boud me chouri mer shrtounke garod eh...
Manougneruh gourtskeroun vrah mortetseen,
Horeroun mech vokhch mayreruh letsoutsin...

Our eh mayrig, our eh imin hayriguh,
Ches kider vor vad eh toorkin tanaguh.
Our eh mayrig, our eh anor tiyaguh,
Artsounkn ichav minchev srdiss hadaguh.

Gouys aghchigner irarou tserk prnetsin,
Irenk zirenk Yeprad keduh nedetsin,
Yerg' or verchn al kheghdj mayreruh kidtsoutsin,
Kheghdj mayrern al anmkhitar mnatsin.

Mokhir tartsan mer badouvagan douneruh,
Arunnerov nergvetsan kareruh.

Աքսորի Երգեր
(Հալածուած ենք Հայաստանի լեռներէն)

Հալածուած ենք Հայաստանի լեռներէն,
Ո՞վ չի վախնար հուրով սուրով մեռնիլէն.
Դար ու սարեր անցանք դադար չունեցանք,
Դիակներէն անցանք արցունք չունեցանք։

Արեւի տակ մեռնիլն, Աստուած իմ, վատ է,
Պուտ մը ջուրի մեր շրթունքը կարօտ է.
Մանուկները կուրծքերուն վրայ մորթեցին,
Հորերուն մէջ ողջ մայրերը լեցուցին։

Ու՞ր է մայրի՛կ, ու՞ր է իմին հայրիկը,
Չե՞ս գիտեր որ վատ է թուրքին դանակը.
Ու՞ր է մայրի՛կ, ու՞ր է անոր դիակը,
Արցունքն իջաւ մինչեւ սրտիս յատակը։

Կոյս աղջիկներ իրարու ձեռք բռնեցին,
Իրենք զիրենք Եփրատ գետը նետեցին.
Երկ՛ օր վերջն ալ խեղճ մայրերուն գիտցուցին,
Խեղճ մայրերն ալ անմխիթար մնացին։

Մոխիր դարձան այն պատուական տուները,
Արիւններով ներկուեցան քարերը։