ANTRANIGI YERKUH | Andarper Mee Yeghir

general-antranig-with-flag-bg

ANTRANIGI YERKUH
(Andarper Mee Yeghir)

Andarper mee yeghir Hye azki hamar,
Ver gats kerezmanits, Antranig Pasha,
Shrchir Haygagan zorkeri arach,
Ver gats kerezmanits, Antranig Pasha.

Madagh linem ko tsiou smpagin,
Vor na mghets oojkin toorki goghin,
Haghtagan pazoog-ud vertsoor versdin,
Ver gats kerezmanits, Antranig Pasha.

Bidi harootioun arnes too norits,
Djermag njouikov eechnes lernerits,
Anoon-ut togh tnta Ararad lerits,
Ver gats kerezmanits, Antranig Pasha.

Անդրանիկ Փաշա
(Անտարբեր մի եղիր հայ ազգի համար)

Անտարբեր մի եղիր հայ ազգի համար,
Վե՛ր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա,
Շրջիր հայկական զորքերի առաջ,
Վեր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա:

Մատաղ լինեմ քեզ, Քեռուն ու Սմբատին,
Որ միշտ պաշտպան էին Հայկական Դատին,
Փրկարար բազուկդ շարժիր վերստին,
Վեր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա:

Չեմ կարող հաշտվել այն վճռի հետ,
Որ այլոց պիտ մնան Մուշն ու Մուրադ գետ,
Հայերի զորավար, քաջ սպարապետ,
Վեր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա:

Լսիր Հայրիկ երգչի աղերսաբանը,
Հարություն առ, պատռիր քո սուրբ դամբանը,
Քեզ է սպասում Հին Հայաստանը,
Վեր կաց գերեզմանից, Անդրանիկ փաշա: