TIGOUNKUD LAYN | Tigounkud Layn

sharker-asbedagan-sev-sadanan

TIGOUNKUD LAYN
(Tigounkud Layn)

Tigounkud layn, teverd oujkin,
grnert amour bint boghbad,
Sirel kides, grvil chkides,
Too anuzka yeridasart.

Kouyred danoum en tourkeruh,
Yeghport anounn en dzudzoum,
Too andarper, sarn aryunov,
Hanksdoutioun es pndroum.

Amot kezi, hazar amot,
Vor zenk chounis ko tserkin,
Minch yeghport grvi tashdoum
Dabaloum eh tshnamin.

Tserkud dour ints, yertvenk aysdegh,
Toghnenk parkuh ashkharhi,
Knank, grvink aryudzaper,
Ee ser djnshvadz hay azki

Թիկունքդ Լայն

Թիկունքդ լայն,թեւերդ ուժգին,
Կռնակդ ամուր պինդ պողպատ,
Սիրել գիտես,կռուիլ չգիտես,
Դու անզգայ երիտասարդ։

Քոյրդ տանում են քիւրտերը,
Եղբօրդ արիւնն են ծծում,
Դու անտարբեր սառն արիւնով,
Հանգստութիւն ես փնտռում։

Ամօթ քեզի,հազար ամօթ,
Որ զէնք չունես քո ձեռին,
Քո եղբայրը կռուի դաշտում,
Տապալում է թշնամին։

Ձեռքդ տուր ինձ,երդուենք այստեղ,
Թողնենք փառքը աշխարհի,
Գնանք,կռուինք առիւծաբար,
Ի սէր ճնշուած Հայ ազգին։