SASOUNTSI LEVON | Sasoun Kavaroum Dznav Mee Manoug

armenian-militia

SASOUNTSI LEVON
(Sasoun Kavaroum Dznav Mee Manoug)

Sasoun kavaroum dznav mee manoug,
Anoonn er Levon, inkn er kach gdreedj,
Na ter chuhasadz badanegootian,
Hantsn arav zohvil ee ser azkootian.

Vrijarou linel ouzets eer nakhnyats,
Letsnel garoduh eer papakats.
Puragnyats lerants sdorodn eechan,
Ayndegh gankn arin mee kich knatsan.

Hangardz artntsan, mod er gesorin,
Parparos krder verevits desan,
Ungerk, gochetsin, Levon artntsav,
Hratsan tserk charadz kedin prvetsav.

Artsoonk acherits var var guh tapver,
Levon tsavots mech ungadz dadanver,
Ov Hayer, Hayer, tapetsek arune,
Haverjatsootsek tser nakhnyats anoon

Ganchetsek dgherk, Levoni mayruh,
Togh eer artsoonkov odzeh marmin-uh.
Lerner oo tsorer took sourp bahetsek,
Levoni marmin tser mech bahetsek.

Սասունցի Լեւոն
(Սասնոյ գաւառում ծնաւ մի մանուկ)

Սասնոյ գաւառում ծնաւ մի մանուկ,
Անունն էր Լեւոն, ուժեղ ու քաջկոյն,
Դեռ նա չհասած պատանեկութեան՝
Յանձն առաւ զոհուիլ ի սէր ազգութեան։

Վրիժառու լինել ուզեց իր նախնեաց,
Լեցնել կարօտը իր փափաքանաց։
Բիւրակեան լերանց ստորոտն իջան,
Այնտեղ կանգ առին մի քիչ քնացան։

Յանկարծ արթնցան՝ մօտ էր կէսօրին՝
Բարբարոս քրդեր վերեւից տեսան,
Ընկե՛րք, գոչեցին, Լեւոն արթնացաւ,
Հրացան ձեռք չառած գետին փռուեցաւ։

Արցունք աչքերից վառ վառ կը թափուէր,
Լեւոն ցաւոց մէջ ընկած տատանուէր,
Ո՛վ հայեր, հայեր, թափեցէք արիւն,
Յաւերժացուցէք ձեր նախնեաց անուն։