SASOUN | osmanagan Kor Vashderuh Gadaghi

sassoun

SASOUN
(osmanagan Kor Vashderuh Gadaghi)

osmanagan kor vashderuh gadaghi
Basharetsin mer lerneruh sosgali.
Mee vhadeer kach Sasoun,
Kez hamar cheh noroutioun,
Mer baberits sorvel enk
Grvel dghamarti bes,
Zor mez toghin hishadag.

Shenig, Semal basharvadz en kurderov,
Dalvorigi antskn er pagvadz toorkerov.
Ezkez desnem kach Mourad,
Sourut sharjeer anvhad,
Mer heravor yeghpayrner
Chen genar mishd andarper,
Shoudov gookan oknoutyan.

Tntanoti tem trel enk kach srdov,
Sovin timatrel enk gatov, pancharov.
Ee ser Asdoudzo tjvar eh
Hbadagil vosokhin,
Lav eh mernil arants hatsi
Kan hantsnvil vad tourkin,
Ankout yev anasdvadzin

Hye aghchigner, arek varot ou gabar,
Ltsrek tadarg pampoushdneruh charachar.
Isg touk ganayk anvhad
Arek sour yev hratsan,
Khrakhousek Hye kacher,
Azadenk mer Hayrenik
Tser ganatsi aryunov.

Սասուն Օսմանական
(Օսմանական գոռ վաշտերը կատաղի)

Օսմանական գոռ վաշտերը կատաղի,
Պաշարեցին մեր լեռները սոսկալի,
Մի վհատիր քաջ Սասուն,
Քեզ համար չէ՛ նորութիւն,
Մեր պապերից սովրել ենք,
Մեռնիլ տղամարդի պէս,
Զոր մեզ թողին յիշատակ։

Շէնիկ Սեմալ պաշարուած են քիւրդերով,
Տալւորիկի անցքն է ‘ակուած թուրքերով.
Զքեզ տեսնեմ քաջ Մուրատ
Սուրդ շարժէ՛ անվհատ,
Մեր հեռաւոր եղբայրներ,
Չեն մնար միշտ անտարբեր,
Շուտով կուգան օգնութեան։

Թնդանօթի դէմ դռել ենք քաջ սրտով,
Սովի դիմադրել ենք՝ կաթով, բանջարով,
Ի սէր Աստուծոյ դժուար է
Հպատակիլ թուրքին.
Լաւ է մեռնել առանց հացի,
Քան յանձնուիլ վատ թուրքին,
Անգութ եւ անաստուածին։

Հայ աղջիկներ, առէ՛ք վառօդ ու կապար,
Լցէ՛ք ‘ամ’ուշտներ չարաչար.
Իսկ դուք կանայք անվհատ,
Առէք սուր եւ հրացան,
Խրախուսեցէք հայ քաջեր,
Ազատենք մեր հայրենիք,
Ձեր կանացի արիւնով։