MOURADI YERKUH | Hayasdanen Yegadz Zinvor

sepastatsi-murad-fedayis

MOURADI YERKUH
(Hayasdanen Yegadz Zinvor)

Hayasdanen yegadz zinvor,
Badmeh indzi hayrenikits,
Antranigi zinvorneruh
Vrej loudzoum en kurderits.

Ourakh yeghir too Hye dgha,
Ounis bashdban kach Antranig,
Mouradi bes hodod dzaghig,
El inch eh ouzoum hayrenik.

Vitkhari bes gdridj Sebouh,
Boghbadi bes pazougneruh,
Gaydzagi bes gdridjneruh,
El inch en ouzoum haieruh.

Kevork Chavoush yev Hrairuh,
Sarsap badets kurdisdanuh,
Godorvetsav vokhch panaguh,
Azadvadz eh Hayasdanuh.

Սեփաստացի Մուրադի Երգը
(Հայաստանէն եկած զինուոր)

Հայաստանէն եկած զինուոր,
Պատմէ՛ ինծի հայրենիքից,
Անդրանիկի զինուորները,
Վրէ՞ժ են լուծում քիւրդերից։

Ուրախ եղիր դու հայ տղայ,
Ունիս պաշտպան քաջ Անդրանիկ,
Մուրատի պէս հոտով ծաղիկ,
Էլ ի՞նչ է ուզում հայրենիք։

Գէորգ Չաւուշ եւ Հրայրը,
Սարսափ պատեց Քիւրդիստանը,
Կոտորուեցաւ ողջ բանակը,
Ազատուած է Հայաստանը։