HEROS DARONI YERKUH | Mayr Mer Hayasdan

mayr-hayasdan

HEROS DARONI YERKUH
(Mayr Mer Hayasdan)

Mayr mer hayasdann eh goola skavor,
Tshvar, vodnagokh, ayskan tar eh vor,
Arunov nergvadz lerner, tash ou tsor,
Tokernis tibav tsaver hudzavor.

Nore nor karoun patsvi vartakouyn,
tntats Moush-Daron, Nemrout yev Sasoun,
Vodki eh ganknadz veh Tashnagtsootioun,
Sarsap-uh direts ankout osmantsoon.

Teh, yelek, yeghpark, jamanagn has eh,
Hrair, Antranig mezi g'sbasen,
Daron-Moush kavar arune guh hoseh,
Mayr Hayasdann eh mez guh khrakhouseh.

Zohvetsav veh Hrair, sourp anoonn anmah,
Getseh Antranig, Kevork tignabah,
Yeghpayr, vrej enk loudzoum menk hima,
Hrchagi haghort garta Yevroba.

Shrchoum er Kevork bzdig khoumperov,
Untem tshnamoun greev mghelov,
Anveher grvoum kaghtsr yerkerov
Vrej ar vrej Hrair hishelov.

Հերոս Տարօնի Երգը
(Մայր Հայաստանն է կուլայ սգաւոր)

Մայր Հայաստանն է կուլայ սգաւոր,
Թշուառ ոտնակոխ այսքան դար է որ,
Արիւնով ներկուած լեռներ, դաշտ ու ձոր,
Թոքերնիս դիպաւ ցաւեր հիւծաւիր։

Նոր է նոր գարուն, բացուի վարդագոյն,
Թնդայ Մուշ, Տարօն, Նեմրութ եւ Սասուն,
Ոտքի է կանգնած վեհ Դաշնակցութիւն,
Սարսա’ը տիրեց անգութ Օսմանցուն։

Դէ՛հ ելէք եղբարք ժամանակն հաս է,
Հրայր, Անդրանիկ մեզի Կը սպասէ,
Տարօն, Մուշ գաւառ արիւն կը հոսէ,
Մայր Հայաստանն է մեզ կը խրախուսէ։

Զոհուեցաւ վեհ Հրայր, սուրբ անուն անմահ,
Կեցցէ՛ Անդրանիկ, Գէորգ թիկնապահ,
Ե՛ղբայր, վրէժ ենք լուծում մենք հիմա,
Հռչակի հաղորդը կարդայ Եւրոպա։

Շրջում էր Գէորգ պզտիկ խումբերով,
Ընդդէմ թշնամուն կռիւ մղելով,
Անվեհեր կռւում քաղցր երգերով,
Վրէժ առ վրէժ Հրայր յիշելով։