ASBEDAGAN SEV SADANAN | Asbedagan Sev Sadanan

sharker-asbedagan-sev-sadanan

ASBEDAGAN SEV SADANAN
(Asbedagan Sev Sadanan)

Asbedagan sev sadanan,
Goozeh arnel mer Giligian,
Mer Giligian zenkov arin
Oozen choozen yed bidi dan.

Yotuh titegh teghin vosgi,
Chenk havadar toorkin khoskin,
Ayt vor gseh vakhkod eh Hay-uh,
Anor bidi dank pernin ham-uh.

Hraman dvek vor gadarenk,
toorkin prnenk vodken gakhenk,
Hedo danenk shoogan dzakhenk,
Mardigneroon pampoushd knenk.

Menk Hayerus enk badvagan,
Kacher oonenk Tashnagtsagan,
Menk Hayerus enk badvagan,
Sharker oonenk menk mardagan,
Yerganyanneroo bes bashdban,
Teroristner mezi goodan,
Tehlirianneroo bes bashdban,
Teroristner mezi goodan.

Ասպետական սեւ սատանան

Ասպետական սեւ սատանան,
Կ՛ուզէ արնել մեր Կիլիկիան,
Մեր Կիլիկիան զենքով առին
Ուզեն չուզեն ետ պիտի տան.

Եօթը թիթեղ դեղին ոսկի,
Չենք հաւատար թուրքին խոսքին,
Այդ որ կ՛ըսէ վախկոտ է Հայը,
Անոր պիտի տանգ բերնին համը.

Հրաման տուէք որ կատարենք,
թուրքին փրնենք ոտքէն կախենք,
Հետո տանենք շուկան ծախենք,
Մարտիկներուն փամփուշտ Կնենգ.

Մենք Հայերուս ենք պատուական,
Քաջեր ունենք Դաշնակցական,
Մենք Հայերուս ենք պատուական,
Շարքեր ունենք մենք մարտական,
Երկանեաններու պես պաշտպան,
Թերորիսթներ մեզի կու տան,
Թեհլիրեաններու պես պաշտպան,
Թերորիսթներ մեզի կու տան.