ADANAYI GODORADZUH | Godoradzn Ankout

armenian-genocide-adana

ADANAYI GODORADZUH
(Godoradzn Ankout)

Godoradzn ankout, Hayeruh togh lan.
Anabad tartsav shkegh Adanan,
Gragn ou sour-uh yev ankheeghdj talan
Roupenyants doun-uh akh, erin veran.

Al mee dar louysud baydzar arekag,
Lousin, shourch gabeh toon souki manyag,
Antsav mer yergren haravi khorshig,
Chortsoots tormetsoots dzar dzaghig hamag.

Robeh muh chantsav ou hayots kheghdjer,
Eengadz sourin dag khoujanin ahegh,
Jamern oo tbrotsk potsi mech goran,
Piyouravor hayer ankhna meran.

Anzka anoren vad-uh vorp toghouts,
Zavag-uh mormen, hars-uh eer pesen,
djevadn anzkam, adil-uh ktsoots,
Geran gshdatsan hayou arune.

Barab er avagh, harousd Adanan,
Mokhir eh tartser ampoghch Giligian,
Myiain abretsav hadjen-uh siroon,
Inchou chee sharjir abaraj Zeitoun.

Yerek or kisher graguh mechen,
Tshnamouyn sour-uh, kntag-uh trsen,
Chnchetsin Hay-uh yergrin yeresen,
Arune guh vazeh mer cheench kederen.

Ատանայի Կոտորածը
(Կոտորածն անգութ)

Կոտորածն անգութ, հայերը թող լան,
Անապատ դարձաւ շքեղ Ատանան,
Կրակն ու սուրը ու անխիղճ թալան,
Ռուբէնի տունը ա՜խ, ըրաւ վերան։

Ալ մի՛ տար լոյսդ պայծառ արեգակ,
Լուսի՛ն, շուրջ կապէ դուն սուգի մանեակ,
Անցաւ մեր երկրէն հարաւի խորշակ,
Չորցուց, թոռմեցուց ծառ ծաղիկ համակ։

Րոպպպէ մը չանցաւ, ու հայոց խեղճեր,
Ինկած սուրին տակ խուժանին ահեղ,
Ժամեր ու դպրոց բոցի մէջ կորան,
Բիւրաւոր հայեր անխնայ մեռան։

Անզգայ անօրէն, վատը որբ թողուց,
Զաւակը մօրմէն, հարսը իր փեսէն,
Ճէւատն անզգամ, Ատիլը գձուձ,
Կերան, կշտացան հայու արիւնէն։

Պարապ էր աւա՜ղ, հարուստ Ատանան,
Մոխիր է դարձեր ամբողջ Կիլիկիան,
Միայն ապրեցաւ Հաճընը սիրուն,
Ի՞նչու չի՛ շարժիր ապառաժ Զէյթուն։

Երեք օր գիշեր կրակը մէջէն,
Թշնամոյն սուրը, գնդակը դրսէն,
Ջնջեցին հայը երկրի երեսէն,
Արիւն կը վազէ մեր ջինջ գետերէն։

Leave a Reply